Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar:

La responsable del tractament de les dades recollides a través del lloc web https://www.orisenscoffee.com/ (d'ara endavant, la "Web" o el "Lloc Web") és DISCREM14, S.L. , amb C.I.F. nº B66495346, amb domicili al C/Salvador Espriu, 22, 08140, Caldes de Montbui (Barcelona) i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 44320, foli 73, inscripció 2. D'ara endavant DISCREM14 S.L.

Pots posar-te en contacte amb DISCREM14 S.L, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, a l'adreça de correu electrònic: orisens@orisenscoffee.com

 

2.- RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA WEB.

En base al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem que per fer ús alguns dels serveis que els ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d'abril de 2016, les normes del qual seran de compliment obligat a partir de maig de 2018, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), informem que el responsable del tractament de les dades és DISCREM14, S.L. , amb C.I.F. nº B66495346, amb domicili al C/ Salvador Espriu, 22, 08140, Caldes de Montbui (Barcelona), Espanya.

Amb caràcter general, les dades recollides seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis oferts a través del web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb DISCREM14, S.L. com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l'Usuari faci mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina oa través dels correus electrònics que l'Usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades a la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se'n sol·liciti el consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En cas que no estigui d'acord amb aquests tractaments addicionals, marqueu la casella destinada a aquest efecte segons correspongui.

 

3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

3.1. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

A DISCREM14, S.L. tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les finalitats següents:

- Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Lloc Web.

- Gestió de les comandes realitzades a la Web.

- Enviament dels articles a través de l'empresa de missatgeria esmentades:

- Societat estatal correus i telègrafs S.A. S.M.E. (identificat amb la marca Correos) amb domicili a Via de Dublin, 7 28042, Madrid, amb CIF A83052407, que proporciona els serveis de missatgeria de paquets.

- Drones 2002 S.L.U (identificat amb la marca de Nacex) amb domicili a P.I. Gran Via Sud C/Pablo Iglesias 112-122, 08999 Barcelona, amb CIF B62745765 que proporciona els serveis de missatgeria de paquets.

- Ancaro transportes y logística S.L. (identificado con la marca MRW) con domicilio en Avda. Andalusia, 60, 23680 Alcalá la Real, Jaén. amb CIF B23474182, que proporciona els serveis de missatgeria de paquets.

- Fitman S.L. (identificado con la marca de MRW) con domicilio en Avda. de la Granvia de l´Hospitalet, 163,167, L´Hospitalet de Llobregat 08908 Barcelona, con CIF B59060715, que proporciona los servicios de mensajería de paquetes.

 

Us recordem que us podeu oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

 

3.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

4.- LEGITIMACIÓ:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

– La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de DISCREM14, S.L. , els termes i condicions del qual es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

– El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de llegir-la, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa , com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

5.- DESTINATARIS:

Les vostres dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la seguretat dels mateixos. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

-Entitats i proveïdors que presten serveis a DISCREM14, S.L. per a la correcta execució de les nostres activitats i projectes. Aquestes entitats i proveïdors es troben degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent, entre les quals:

 - Google LLC, amb domicili al 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació al núvol i de correu electrònic.

 -Banc Bilbao Biscaia, S.A. amb domicili social a Plaça Sant Nicolau, 4, 48005 Bilbao, amb NIF A48265169 que proporciona serveis bancaris.

 -PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg que proporciona serveis bancaris.

 

6.- DRETS:

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a DISCREM14 S.L. estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d'acord amb el que preveu aquesta:

– Dret d'ACCÉS a les vostres dades personals.

– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

– Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

– En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets dirigint una comunicació a l'adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l'apartat “1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals."

A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al c/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oa través de la seu electrònica de l'AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/  

 

7.- RESPONSABILITATS:

DISCREM14 S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc web.

DISCREM14 S.L. no es responsabilitza dels continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquest Lloc web. La presència de links en aquest Lloc web, llevat de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa, per la qual cosa en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre DISCREM14S.L. i els particulars o empreses titulars dels Llocs webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços.

DISCREM14 S.L. es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu lloc web.

 

8.- NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT:

L'accés, navegació i utilització d'aquesta pàgina web implica per part teva l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de la present Política de Privadesa i Protecció de dades, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En aquest sentit, s'entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

L'accés, la navegació i la utilització d'aquest Lloc web suposa l'acceptació expressa i sense reserves de totes les advertències legals, condicions i termes d'ús que conté aquesta Política de Privadesa i Protecció de dades. DISCREM14 S.L. realitza els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta. DISCREM14 S.L. no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc web sigui ininterromput o estigui lliure d'error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas DISCREM S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, ni se'n fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. Els serveis oferts en aquest Lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Queda prohibit l'accés a aquest Lloc Web per part de menors de 14 anys, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec, d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

 

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Aquest Lloc web i els continguts que allotja, estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte dexplotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest Lloc web no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que allotja aquest Lloc web. Si l'usuari transfereix programari d'aquest Lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar-lo per al seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge. El nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquest Lloc web estan protegits per llei. DISCREM14 S.L. es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

10- CONDICIONS ADDICIONALS:

L'usuari que introdueix les dades, és el responsable únic i final de la veracitat de la informació subministrada al servei i en les modificacions que pugui realitzar fins a la finalització del mateix.

 

11.- INFORMACIÓ SOBRE ASPECTES TÈCNICS:

DISCREM14 S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a DSCREM14 S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de lempresa.

Així mateix, s'exonera a DISCREM14 S.L. de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per l'empresa sempre que sigui procedent de fonts alienes.

 

12.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

La informació que apareix en aquest Lloc web és la vigent a la data de la seva última actualització. DISCREM14 S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Lloc web, podent limitar o no permetre'n l'accés. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest Lloc web. No obstant, DISCREM14 S.L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

 

13.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació comuna espanyola. Per a totes les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació, el compliment, la rescissió o la resolució de les condicions generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. No obstant això, de conformitat amb la legislació espanyola, per a totes les qüestions que puguin sorgir en relació amb aquestes Condicions Generals seran competents els jutjats i tribunals del domicili que sigui aplicable, de conformitat amb l'article 52 de la Llei d'Enjudiciament Civil o norma substitutiva aplicable a cada moment.

 

14.- COMPRA:


La nostra botiga es troba allotjada a Shopify Inc. Ells ens proporcionen la plataforma de comerç electrònic en línia que ens permet vendre't els nostres productes i serveis.

Les vostres dades s'emmagatzemen a través de l'emmagatzematge de dades de Shopify, bases de dades i l'aplicació general de Shopify. Les vostres dades s'emmagatzemen en un servidor segur darrere d'un firewall.

Pagament:

Si tries una passarel·la de pagament directe per completar la teva compra, aleshores Shopify emmagatzema dades de la teva targeta de crèdit. Està xifrada a través de la Seguretat Standard de Dades de la Industrai de Targetes de Pagament (PCI-DSS). Les teves dades de transacció de compra s'emmagatzemen només en la mesura que sigui necessari per completar la transacció de compra. Després que s'hagi completat, s'esborra la informació de la transacció de compra.

Totes les passarel·les de pagament directe s'adhereixen als estàndards establerts per PCI-DSS com el que indica el Consell de Normes de Seguretat de PCI, que és un esforç conjunt de marques com Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Els requisits del PCI-DSS ajuden a garantir el maneig segur de la informació de targetes de crèdit de les botigues i els seus proveïdors de serveis.

Per a una visió més clara, és possible que també vulguis llegir les Condicions de servei de Shopify aquí o Declaració de privadesa aquí.15.- SEGURETAT:

Per protegir la teva informació personal, prenem precaucions raonables i seguim les millors pràctiques de la indústria per assegurar-nos que no hi hagi pèrdua de manera inapropiada, mal ús, accés, divulgació, alteració o destrucció de la mateixa.

SI ens proporciones la informació de la targeta de crèdit, aquesta informació és encriptada mitjançant la tecnologia Secure Socket Layer (SSL) i s'emmagatzema amb un xifratge AES-256. Encara que cap mètode de transmissió a través d'Internet o d'emmagatzematge electrònic no és 100% segur, seguim tots els requisits de PCI-DSS i implementem normes addicionals acceptades per la indústria.
COOKIES

Aquí tens una llista de cookies que utilitzem. Les enlistem perquè puguis triar si vols optar per treure-les o no.

_session_id, testimoni únic, sessional, Permet a Shopify emmagatzemar informació sobre la vostra sessió (referent, pàgina de destinació, etc.).

_shopify_visit, sense dades, persistent durant 30 minuts des de l'última visita, utilitzat pel rastrejador d'estadístiques internes del nostre proveïdor de llocs web per registrar el nombre de visites

_shopify_uniq, sense dades en conserva, caduca a la mitjanit (en relació amb el visitant) de l'endemà, compta el nombre de visites a una botiga per un sol client.

carretó, testimoni únic, persistent durant 2 setmanes, emmagatzema informació sobre el contingut del carretó.

_secure_session_id, testimoni únic, sessió

storefront_digest, testimoni únic, indefinit Si la botiga té una contrasenya, aquesta s'utilitza per determinar si el visitant actual té accés. 

 

ÚS DE COOKIES A LA WEB

En compliment amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, DISCREM14 S.L., en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies .

En entrar a aquesta web ja has estat informat sobre la utilització de les cookies a través d'un avís o alerta. Si hi has accedit i segueixes navegant, estàs acceptant la instal·lació d'aquestes galetes.

 

 QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al teu ordinador o equip en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el teu equip, es poden utilitzar per reconèixer al Usuari.

 

 QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?

DISCREM14 S.L. utilitza els següents tipus de cookies:

Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així fer el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que us oferim.

Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials. Dichas galetes fill: CART, FRONTEND

Galetes de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei , la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc. Digues galetes fill: STORE, WISHLIST, WISHLIST_CNT

Galetes de tercers: la web de www.orisenscoffee.com pot utilitzar serveis de tercers que recopilaran informació amb finalitats estadístiques, d'ús del Lloc Web per part de l'usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb l'activitat del Lloc Web i altres serveis Internet.

Galetes publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per aquesta web o per tercers, permeten gestionar de la manera més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol·licitat oa l'ús que facis de la nostra pàgina web. Per això podem analitzar els teus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquest tipus de galetes emmagatzemen informació del comportament dels visitants obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris en funció del mateix.

En particular, aquest Lloc Web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la Web Google.com. Incloent la possible transmissió de la informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

 

DESACTIVAR LES COOKIES.

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador.

A la majoria dels navegadors web s'ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip.PREGUNTES I INFORMACIÓ DE CONTACTE

Si vols accedir, corregir, esmenar o esborrar qualsevol informació personal que posseïm sobre tu, registrar una queixa, o simplement vols més informació contacta al nostre Departament de Compliment de Privadesa orisens@orisenscoffee.com o per correu postal a DISCREM14 S.L.
a Calle Salvador Espriu, 22, Caldes de Montbui, 08140, España.